Finanšu ministrija realizē četrus Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektus: „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai un vadošajai iestādei Latvijā”, „Tehniskā palīdzība horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” koordinēšanai Finanšu ministrijā”, „Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei”  un „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā”

Atbildīgās iestādes ziņojumi

 Gads

Ziņojumi par horizontālo prioritāšu īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros pirkuma

Pārskata periods

2009

Ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros (*pdf)

01.01.2009-31.12.2009.

Gads

Ziņojumi par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

Pārskata periods

2010

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.01.2010-30.06.2010.

2010

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.07.2010.-31.12.2010.

2009

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.01.2009.-31.03.2009.

2009

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.04.2009-30.06.2009.

2009

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.07.2009-31.12.2009.

2008

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.04.2009.-31.06.2008.

2008

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.07.2008.-30.09.2008.

2008

Ziņojums par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (*pdf)

01.10.2008.-31.12.2008.

Aktuālā informācija par ES fondiem pieejama tīmekļvietnē www.esfondi.lv