Sēdes datums

Darba kārtība

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 20.aprīļa sēdes darba kārtība Nr.7.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 28.marta ārkārtas sēdes darba kārtība Nr.6.

2022.gada 16.marta Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes darba kārtība Nr.5

2022.gada 14.marta Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes ārkārtas sēdes darba kārtība Nr.4

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 16.februāra sēdes darba kārtība Nr.3.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 3.februāra ārkārtas sēdes darba kārtība Nr.2

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 19.janvāra sēdes darba kārtība Nr.1

Kopsavilkums 2022.gadā piešķirtajiem aizņēmumiem, galvojumiem