Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ilgtspēju definē kā “attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.”

Uzņēmumi un finanšu iestādes ir virzītājspēks, lai mazinātu klimata pārmaiņas, resursu trūkumu, sociālo nevienlīdzību un diskriminācijas rādītās sekas un sniegtu pozitīvu ieguldījumu sabiedrībai.

Finanšu institūcijas kā iesaistītā puse ilgtspējas mērķu sasniegšanā piesaista investīciju kapitālu, un sniedz jaunas attīstības iespējas ilgtspējīgiem biznesa modeļiem.

Sadaļā “Pirmie 7 soļi ilgtspējas ziņošanā” atradīsiet noderīgu informāciju par korporatīvās ilgtspējas ziņošanas elementiem. Informācija par uzņēmuma ilgtspēju ļauj novērtēt tā progresu virzībā uz ilgtspējas mērķu sasniegšanu vides, sociālajā un pārvaldības jomās, tādējādi veicinot investoru intereses piesaisti.