Šajā sadaļā Jūs atradīsiet starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS) un starptautiskos finanšu pārskatu standartus (IFRS) un ar tiem saistītās interpretācijas (SIC / IFRIC), ko pieņēmusi Eiropas Savienība.

Standartus izstrādā neatkarīga privāta organizācija Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP), kas dibināta 2001.gada aprīlī. Tā atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē.

  • Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS) izstrādā SGSP;
  • Starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS) līdz 2000.gadam izstrādāja Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, kas bija SGSP priekštecis;
  • Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja izstrādā  standartu interpretācijas (SFPIK);
  • Starptautisko grāmatvedības standartu interpretācijas komiteja (Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas priekštecis) līdz 2002.gadam izstrādāja standartu interpretācijas (PIK).

Lai standartiem (SFPS/SGS) un to interpretācijām (SFPIK/PIK) (turpmāk – grāmatvedības standarti un to interpretācijas) būtu tiesību aktu spēks, standarti un to interpretācijas ir pieņemtas regulu veidā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 nosaka procedūru, kā SGSP izdotos standartus, to grozījumus un interpretācijas pārņem ES. Savukārt saskaņā ar noteikto procedūru, Eiropas Komisija ir izdevusi regulu (EK) Nr. 1126/2008, kurā tiek pārņemti grāmatvedības standarti un interpretācijas. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad ES pārņem standartu (vai tā grozījumu) vai standarta interpretāciju, tiek grozīta šī Komisijas regula.
 

Konsolidētajā Komisijas Regulas Nr. 1126/2008 tekstā tiek ņemti vērā visi regulas grozījumi, kas veikti līdz 2023.gada 1.janvārim: