foto

 

 

Latvijas neatkarīgu valsts finanšu saimniecību sāk veidot līdz ar 1918.gada 18.novembri. Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas izveido Pagaidu valdību. Tās ministri (tostarp finanšu ministrs), neraugoties uz sarežģīto iekšpolitisko un ārpolitisko situāciju, uzņemas valsts izpildvaras - ministriju veidošanu un to pārzinātu nozaru administrēšanu. Par Latvijas Republikas Finanšu ministrijas dibināšanas dienu var uzskatīt 1918.gada 19.novembri, kad Tautas Padome apstiprina Pagaidu valdības pilnvaras. Arī Finanšu ministrijā par ministru sākotnēji apstiprina tieslietu ministru Pēteri Juraševski. Savukārt 1918.gada 1.decembrī darbu Pagaidu valdībā sāk Tautas Padomes apstiprinātais finanšu ministrs Kārlis Puriņš, līdz tam būdams ministra biedrs, reāli izpilda ministra pienākumus.

2018. gada 19. novembrī apritēja 100 gadi kopš ministrijas dibināšanas dienas. Gadsimta laikā tā ir piedzīvojusi 47 ministru maiņu, tika uzbūvēta īpaši ministrijas vajadzībām projektēta ēka, piedzīvotas varas maiņas un vairākas nacionālās valūtas. Veiktas neskaitāmas nodokļu politikas izmaiņas. Katra ministrijas desmitgade ietver sevī unikālus notikumus, kas piedzīvoti ne tikai ministrijas darbinieku lokā, bet arī Latvijas valsts mērogā. 

 

Iepazīsti Finanšu ministrijas vēsturi, ielūkojoties katras desmitgades spilgtākajos notikumos: