Statuss:
Īstenošanā

attels

 

Projekta numurs: 10.1.2.0/18/TP/005

Projekta mērķis

 1. nodrošināt Eiropas Savienības fondu Vadošās iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši ES fondu Komunikācijas stratēģijai 2015.-2023.gadam un sasniegtu projekta rezultatīvos rādītājus, un
 2. nodrošināt Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši Revīzijas iestādes komunikācijas stratēģijai un apstiprinātajam komunikācijas un publicitātes pasākumu plānam un sasniegtu projekta rezultatīvos rādītājus.

 

Projekta ieguvumi

 • potenciālie ES fondu finansējuma saņēmēji informēti par pieejamo ES fondu finansējumu un projektu īstenošanas praktiskajiem aspektiem;
 • popularizēti īstenoto ES fondu projektu ieguldījumi Latvijas ekonomiskajā attīstībā un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā;
 • veicināts ES fondu ieguldījuma procesa caurspīdīgums un izsekojamība;
 • sabiedrība un mediji ir informēti par Revīzijas iestādes aktualitātēm;
 • veicināta mediju ieinteresētība Revīzijas iestādes ekspertu viedoklī saistībā ar ES fondu aktualitātēm;
 • veicināta Ministru Kabineta izpratne par Revīzijas iestādei aktuāliem jautājumiem;
 • nodrošināta pastāvīga un profesionāla komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem.

 

Projekta atbalstāmās darbības:

 • Eiropas Savienības fondu projekta vadība un īstenošana;
 • Vadošās iestādes ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
 • Revīzijas iestādes ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi.

 

Projekta termiņš un finansējums

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 705 000 EUR.