Finanšu ministrijas darba plāns 2021. gadam pdf
Finanšu ministrijas darba plāns 2020. gadam xslx
Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2020. gadā pdf