Finanšu ministrijas darba plāns 2020. gadam xslx
Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 9 mēnešos pdf