Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2024.gada 3 mēnešos

Finanšu ministrijas darba plāns 2024. gadam

Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2023.gada 12 mēnešos