Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2021. gada I pusgadā docx
Finanšu ministrijas darba plāns 2021. gadam pdf