Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2023.gada 6 mēnešos

Finanšu ministrijas darba plāns 2023. gadam
Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2022. gadā