Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2021. gada I ceturksnī docx
Finanšu ministrijas darba plāns 2021. gadam pdf