Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2021. gada 9 mēnešos
Finanšu ministrijas darba plāns 2022. gadam