Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2021.gadā
Finanšu ministrijas darba plāns 2022. gadam
Pārskats par Finanšu ministrijas darba plāna izpildi 2022. gada 1.pusgadā