Simtgades stipendija

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. Simtgades stipendijas projekts turpināsies arī 2023./2024. mācību gadā.

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestāžu izlaiduma klašu skolēni varēs saņemt šo stipendiju. To piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādes, kuras 2023./2024. mācību gadā absolvē vairāk nekā 100 vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības skolēnu, stipendijas saņemšanai varēs izvirzīt divus pretendentus.