International monetary fund

Starptautiskais Valūtas fonds (IMF) ir starptautiska finanšu institūcija, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt starptautisko finanšu stabilitāti un monetāro sadarbību. IMF veicina arī starptautisko tirdzniecību, nodarbinātību un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi, kā arī palīdz mazināt nabadzību pasaules mērogā.

Dibināts

1944. gada jūlijā, ANO konferencē Bretonvudsā, ASV, kad 44 valstu valdību pārstāvji vienojās par ekonomiskās sadarbības sistēmas izveidošanu, lai izvairītos no postošās ekonomiskās politikas atkārtošanās, kura veicināja 1930.gadu Lielo depresiju.

Galvenā mītne

Vašingtona, ASV

Dalībvalstis

190 valstis. Latvija ir IMF dalībvalsts kopš 1992.gada.

Kvotas

Dalībvalstu kvotas ir primārais IMF finanšu resursu avots. Tās atspoguļo katras dalībvalsts vietu pasaules ekonomikā un nosaka balsstiesību apmēru IMF lēmumu pieņemšanā.

Kvotas tiek izteiktas speciālo aizņēmuma tiesību (Special Drawing Rights, SDR) vienībās. Kopējais IMF kvotu apjoms ir SDR 477 miljardi (USD 661 miljards). SDR ir starptautiski rezerves aktīvi, kurus IMF izveidoja 1969.gadā, lai papildinātu dalībvalstu oficiālās rezerves. SDR vērtība balstās uz piecu valūtu grozu – ASV dolāru, euro, Ķīnas renminbi, Japānas jēnu un Lielbritānijas sterliņu mārciņu.

Pilnvarnieku valde

190 pilnvarnieki, katrs pārstāv savu dalībvalsti. Pilnvarnieku sanāksmes tiek organizētas divas reizes gadā – pavasara sanāksmē aprīlī un gada sanāksmē oktobrī.

Pilnvarnieku valde ir augstākā IMF lēmējinstitūcija. Lielākā daļa savu pilnvaru tā ir deleģējusi izpilddirektoru valdei, sev paturot tiesības pieņemt lēmumus par kvotu palielināšanu, SDR piešķīrumiem, jaunu dalībvalstu uzņemšanu vai dalības apturēšanu, izmaiņām vienošanās līgumā un statūtos.

Latvijas pārstāvji: pilnvarnieks – Latvijas Bankas prezidents, pilnvarnieka vietnieks – Finanšu ministrijas valsts sekretārs.

Starptautiskā monetārā un finanšu komiteja (IMFC)

IMFC darbojas 24 pilnvarnieki, un tā konsultē IMF direktoru valdi par starptautiskās monetārās un finanšu sistēmas pārraudzību un pārvaldību. IMFC vada pilnvarnieku ievēlēts priekšsēdētājs/-a trīs gadu termiņa ietvaros.

Direktoru valde

24 izpilddirektori: 8 pārstāvēti individuāli, pārējie pārstāv valstu grupas. Direktoru valde parasti tiekas vairākas reizes nedēļā, lai pieņemtu lēmumus, balstoties uz IMF vadības un darbinieku sagatavotajiem dokumentiem. Direktoru valdes priekšsēdētājs ir IMF rīkotājdirektors.

Latvija ir Ziemeļu un Baltijas valstu grupas dalībniece kopā ar Dāniju, Igauniju, Islandi, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju, Zviedriju. Latviju IMF direktoru valdē pārstāv pilnvarnieka nominēts padomnieks.

Vadība un struktūra

IMF strādā aptuveni 2700 darbinieku no 150 valstīm.

Latvijas pārstāvība

Balsstiesības: 0,09%

Kvotas daļas: 0,07%

Kvota: XDR 332 300 000,00

Parādzīme: XDR 331 413 882,00

IMF internetā

Tīmekļa vietne

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Flickr

Instagram