Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izmantošanas joma

Palielinoties iedzīvotāju dzīves līmenim, palielinās arī interese par brīvo finanšu līdzekļu ieguldījumu kapitālā, kas nākotnē var nest peļņu uz to pārdošanas rēķina. Kā viens no populārākajiem finanšu ieguldījumu produktiem ir dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumi. Savukārt palielinoties interesei par dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu iegādi, palielinās arī negodīgo darboņu interese, piedāvājot nekvalitatīvus produktus, t.i. piejaucot cilvēka veselībai indīgus metāla sakausējumus, vai izmantojot darba spēku, par kura izmantošanu nav veikti atbilstoši nodokļu maksājumi.

Lai novērstu Latvijas tirgū viltotu vai nekvalitatīvu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu apriti, ir izveidots un veiksmīgi darbojas VSIA Latvijas proves birojs, kas veic tam uzdotos valsts pārvaldes uzdevumus.

 

Valsts pārvaldes uzdevumi

Atbilstoši Finanšu ministrijas (turpmāk – ministrija) nolikumā noteiktajam, ministrija veido valsts un patērētāju interešu aizsardzības politiku dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izmantošanas jomā. Savukārt valsts pārvaldes uzdevumi proves uzraudzības jomā ir deleģēti VSIA Latvijas proves birojs. Visas sabiedrības kapitāla daļas pieder valstij un to turētāja ir Finanšu ministrija.

VSIA Latvijas proves biroja stratēģiskais mērķis ir nodrošināt:

  • patērētāju un valsts interešu aizsardzību dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirdzniecības un aprites jomā;
  • godīgu konkurenci aizsardzību dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirdzniecības un aprites jomā.

Šo mērķu sasniegšanai, VSIA Latvijas proves birojam ir deleģēti šādi pārvaldes uzdevumi:

  • noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves (dārgmetāla saturu un dārgakmeņu veidu), veikt sastāva analīzes, ekspertīzes, kontrolanalīzes un novērtēšanu, izsniegt kvalitātes apliecības;
  • zīmogot dārgmetāla izstrādājumus ar proves iestādes zīmogu un proves zīmogiem, veikt proves zīmogu ekspertīzes;
  • veikt dārgakmeņu un citu juvelierizstrādājumos izmantojamo vērtīgo akmeņu ekspertīzi un novērtēšanu, izsniegt kvalitātes apliecības;
  • reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personiskos zīmogus;
  • pārbaudīt vietas, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par konstatētajiem pārkāpumiem dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanā;
  • novērtēt, vai dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvs atbilst preču drošuma prasībām.