Nodokļa objekti

Visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

 

Nodokļa maksātāji

Persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts transportlīdzeklis vai kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes, vai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 vai N1 kategorijas automobili.

 

Nodokļa likmes

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3) šādā apmērā:

Pēc motora tilpuma (EUR)

līdz 500 cm3

18

no 501 cmlīdz 1000 cm3

36

no 1001 cm3 līdz 1500 cm3

54

virs 1500 cm3

72

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts līdz 2005.gada 1.janvārim, ir 36 eiro.
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2020.gada 31.decembra, maksā šādā apmērā:

                                                    (EUR)

Automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km

0

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 51 g līdz 95 g uz vienu km

9

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 96 g līdz 115 g uz vienu km

36

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 116 g līdz 130 g uz vienu km

66

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 131 g līdz 155 g uz vienu km

90

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 156 g līdz 175 g uz vienu km

114

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 176 g līdz 200 g uz vienu km

132

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 201 g līdz 225 g uz vienu km

168

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 226 g līdz 250 g uz vienu km

204

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 251 g līdz 275 g uz vienu km

258

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 276 g līdz 300 g uz vienu km

318

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 301 g līdz 350 g uz vienu km

426

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 351 g līdz 400 g uz vienu km

582

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 401 g uz vienu km

756

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008.gada 31.decembra vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra, maksā šādā apmērā:  

                                                    (EUR)

Automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km

0

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 51 g līdz 95 g uz vienu km

12

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 96 g līdz 115 g uz vienu km

48

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 116 g līdz 130 g uz vienu km

84

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 131 g līdz 155 g uz vienu km

120

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 156 g līdz 175 g uz vienu km

144

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 176 g līdz 200 g uz vienu km

168

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 201 g līdz 225 g uz vienu km

216

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 226 g līdz 250 g uz vienu km

264

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 251 g līdz 275 g uz vienu km

336

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 276 g līdz 300 g uz vienu km

408

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 301 g līdz 350 g uz vienu km

552

Automobiļiem ar (CO2) izmešu daudzumu  no 351 g uz vienu km

756

 • Par vieglajiem automobiļiem vai kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3, papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei ir jāmaksā papildu nodokļa likme 300 eiro apmērā.
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai, šādā apmērā:

Pēc pilnās masas (EUR)

līdz 1500 kg

15

no 1501 kg līdz 1800 kg

32

no 1801 kg līdz 2100 kg

55

no 2101 kg līdz 2600 kg

70

no 2601 kg līdz 3000 kg

84

no 3001 kg līdz 3500 kg

97

virs 3500 kg

110

 

Pēc motora tilpuma (EUR)

līdz 1500 cm3

9

no 1501 cm3līdz 2000 cm3

23

no 2001 cm3līdz 2500 cm3

37

no 2501 cm3līdz 3000 cm3

55

no 3001 cm3līdz 3500 cm3

91

no 3501 cm3līdz 4000 cm3

160

no 4001 cm3līdz 5000 cm3

228

virs 5000 cm3

297

 

Pēc motora jaudas (EUR)

līdz 55 kW

9

no 56 kW līdz 92 kW

23

no 93 kW līdz 129 kW

37

no 130 kW līdz 166 kW

55

no 167 kW līdz 203 kW

91

no 204 kW līdz 240 kW

160

no 241 kW līdz 300 kW

228

virs 300 kW

297

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi ir reģistrēts līdz 2004.gada 31.decembrim, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

Pēc pilnās masas (EUR)

līdz 1500 kg

38

no 1501 kg līdz 1800 kg

81

no 1801 kg līdz 2100 kg

137

no 2101 kg līdz 2600 kg

174

no 2601 kg līdz 3000 kg

210

no 3001 kg līdz 3500 kg

242

virs 3500 kg

274

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par autobusu maksā atbilstoši tā pilnai masai  vai pilnai masai un dzinēja izmešu līmenim šādā apmērā:

Pēc pilnās masas (EUR)

līdz 1500 kg

18

no 1501 kg līdz 1800 kg

36

no 1801 kg līdz 2100 kg

66

no 2101 kg līdz 2600 kg

78

no 2601 kg līdz 3500 kg

102

 

Pēc pilnās masas no 3500 kg līdz 12 000 kg un dzinēju izmešu līmeņa (EUR)

EURO 0, EURO I, EURO II

252

EURO III, EURO IV

180

EURO V

120

EURO VI un mazāk piesārņojošs

96

 

 

Pēc pilnās masas virs 12 000 kg un dzinēju izmešu līmeņa (EUR)

EURO 0, EURO I, EURO II

300

EURO III, EURO IV

210

EURO V

156

EURO VI un mazāk piesārņojošs

120

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili ar pilnu masu no 3501 kg līdz 12 000 kg maksā atbilstoši tā dzinēja izmešu līmenim

Pēc dzinēju izmešu līmeņa (EUR)

EURO 0, EURO I, EURO II

432

EURO III, EURO IV

300

EURO V

192

EURO VI un mazāk piesārņojošs

144

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstī reģistrēta M1 vai N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē maksā saskaņā ar šādu formulu:
  transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam × 1/12 × paredzētais to mēnešu skaits, kuros ārvalstī reģistrēts M1 vai N1 kategorijas automobilis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.

Nodokļa maksāšanas kārtība

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts.

 

Nodokļa atmaksāšanas kārtība

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienests likumā noteiktajos gadījumos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.