Muitas nodokļa likmes ir noteiktas ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. 

Apmeklējot Integrētā tarifa vadības sistēmu (ITVS), jebkurš lietotājs viegli un ērti var atrast informāciju par ievedmuitas nodokļa likmēm, papildnodokļu likmēm un netarifu (licences, atļaujas, ierobežojumi vai aizliegumi) importa vai eksporta pasākumiem, kas noteikti ES līmenī saskaņā ar ES muitas jomu regulējošiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas tiek piemēroti muitas procedūru gadījumā.

Vairāk informācijas Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā.