Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts

Ģenerāldirektorāta (DG ECFIN) galvenais uzdevums ir sekmēt un veicināt Ekonomikas un monetārās savienības darbību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, vadot ekonomikas un budžetu uzraudzību, nodrošinot valstis ar padomu, izvēršot atbilstošas politikas aktivitātes un attīstot ekonomikas nozares koordināciju.

Eiropas Komisijas Ekonomikas un Finanšu lietu direktorāta ģenerāldirektors ir  Martens Vervijs (Maarten VERWEY). Ekonomikas komisārs ir Paolo Džentiloni (Paolo Gentiloni).

Ģenerāldirektorāta galvenie instrumenti mērķu sasniegšanai ir:

  • Integrētās vadlīnijas;
  • Stabilitātes un izaugsmes pakts;
  • Konverģences ziņojumi.

Ģenerāldirektorāta galvenās darbības jomas ir:

  • Ekonomikas uzraudzība (gan eirozonā, gan visā Eiropas Savienībā);
  • Budžeta politikas un finanšu pārraudzība;
  • Ekonomikas politikas koordinācija;
  • Eiro: juridiskie, praktiskie un likumīgie aspekti;
  • Finanšu tirgi un kapitāla pārvietošanās;
  • Ekonomiskās attiecības ar trešajām valstīm;
  • Sabiedriskā finanšu sfēra.