Kopš Latvija ir kļuvusi par Bankas akcionāru, kas notika 1998.gadā, ir apstiprināti trīs aizdevumu pieteikumi. Latvijas Hipotēku un zemes banka iesaistījās mājokļu attīstības kreditēšanas programmā ar kopējo aizdevuma apjomu EUR 18.8 milj. 2003.gadā tika apstiprinātas Hansabankas un Latvijas Hipotēku un zemes bankas aizdevumu programmas mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai/ sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai EUR 1 milj. apmērā katra (ar Ziemeļu Investīciju bankas līdzfinansējumu).