Statuss:
Noslēdzies

attels

 

Projekta mērķis ir:

 1. nodrošināt Eiropas Savienības fondu (ES fondi) Vadošās iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši ES fondu Komunikācijas stratēģijai 2015.-2023.gadam,
 2. nodrošināt ES fondu Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši Revīzijas iestādes komunikācijas stratēģijai un apstiprinātajam komunikācijas un publicitātes pasākumu plānam.

Projekta ieguvumi:

 • potenciālie ES fondu finansējuma saņēmēji informēti par pieejamo ES fondu finansējumu un projektu īstenošanas praktiskajiem aspektiem;
 • popularizēti īstenoto ES fondu projektu ieguldījumi Latvijas ekonomiskajā attīstībā un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā;
 • veicināts ES fondu ieguldījuma procesa caurspīdīgums un izsekojamība;
 • sabiedrība un mediji informēti par Revīzijas iestādes aktualitātēm;
 • veicināta mediju ieinteresētība Revīzijas iestādes ekspertu viedoklī saistībā ar ES fondu aktualitātēm;
 • veicināta Ministru Kabineta izpratne par Revīzijas iestādei aktuāliem jautājumiem;
 • nodrošināta pastāvīga un profesionāla komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem.

Projekta atbalstāmās darbības:

 • Eiropas Savienības fondu administrēšana;
 • Vadošās iestādes ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
 • Revīzijas iestādes ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi.

Projekta termiņš un finansējums

Projekta termiņš ir no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim, projekta  kopējā summa – 525 168 eiro (Eiropas Sociālā fonda finansējums).