Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 11.panta pirmo daļu izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi (Padome).

Padomei ir šādi pienākumi:

 1. pārraudzīt Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma izpildi;
 2. pārraudzīt saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9.panta otro daļu izdoto Ministru kabineta noteikumu izpildi;
 3. saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12.panta otro daļu pieņemt lēmumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību un septiņu darbdienu laikā nosūtīt to Valsts kasei izpildei;
 4. izskatīt un apkopot valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā un sniegt atzinumus par tiem;
 5. ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikums Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma nodrošināšanai. 

 

Padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja

 • Inta Komisare
  Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore

Padomes priekšsēdētājas vietnieks

 • Jānis Baiks
  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Padomes locekļi

 • Jānis Baiks
  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Raimonds Čudars
  Saeimas deputāts
 • Aija Grīnberga
  Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
 • Vilnis Ķirsis
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Agris Lungevičs
  Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Edgars Mekšs
  Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Ilze Oša  
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos
 • Vita Paulāne
  Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
 • Andris Rāviņš
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Alise Trokša
  Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā
 • Aiga Vīksna
  Valsts kases Norēķinu departamenta direktore
 • Juris Žilko
  Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Baiba Šmite-Roķe
  Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore

Kontaktinformācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes jautājumos:

Informācija par elektroniski parakstīto dokumentu iesniegšanu jāsūta uz Finanšu ministrijas elektronisko pasta adresi: FMpadomes@fm.gov.lv reģistrēšanai.

 

INFORMĀCIJAI PAŠVALDĪBĀM

Kārtēja Padomes sēde notiks 10.07.2024.