Statuss:
Noslēdzies

attels


 

Projekta mērķis

Atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu revīziju tādā apjomā un kvalitātē, kas sniedz pārliecību Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu apguvi.

Projekta ieguvumi

  • darbinieku mainības samazināšana;
  • veikto auditu dienu skaitu samazināšana;
  • Revīzijas iestādes darbinieku kompetences paaugstināšana.

Projekta aktivitātēs atbalstāmās darbības:

  • Eiropas Savienības fondu administrēšana;
  • Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;
  • mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
  • projekta vadības nodrošināšana.

Projekta termiņš un finansējums

Projekta termiņš ir no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, projekta kopējā summa – 1 680 000,00 eiro (Kohēzijas fonda finansējums).