Galvenā bankas pārraugošā institūcija ir Pilnvarnieku valde, kurā ietilpst pārstāvis no katras Pasaules Bankas dalībvalsts. Latvijas pilnvarnieks Pasaules Bankā ir finanšu ministrs. Pilnvarnieku valde tiek sasaukta ik gadu, un tā savā sanāksmē saņem ziņojumu no Izpilddirektoriem par Bankas finansu rādītājiem, kā arī citiem svarīgākajiem jautājumiem. Minētā tikšanās ir pazīstama kā Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda gada sanāksme.

Pasaules Bankas Izpilddirektoru valde ir institūcija, kas pārrauga kopējās Bankas darbības. Izpilddirektoru valde sastāv no divdesmit pieciem izpilddirektoriem. Tie izskata visus projektus, kurus iesniedzis Bankas prezidents, tādējādi Izpilddirektoru valdei ir autoritāte apstiprināt vai noraidīt projektus (aizdevumus). Katra no piecām lielākajām donorvalstīm (Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Vācija, Francija, un Apvienotā Karaliste) ievēl savu Izpilddirektoru. Atlikušās 176 dalībvalstis brīvprātīgi izveido 20 atsevišķas valstu grupas, kuras katra ievēl savu izpilddirektoru. Ķīna, Krievijas Federācija un Saūda Arābija, šajās grupās tomēr ir individuāli pārstāvētas. Latvija darbojas vienā grupā ar Dāniju, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Islandi, Igauniju un Lietuvu.

Pasaules Bankas prezidents tiek ievēlēts parasti uz 5 gadu termiņu. Prezidentu ievēl 25 Izpilddirektori. Pašreizējais prezidents, Jim Yong Kim, tika iecelts 2012.gada 1.jūlijā.