Finanšu ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē nodrošina normatīvo aktu finanšu tirgus jomā izstrādes un virzības vadību, lai veicinātu stabilu finanšu sektoru, kas atbalsta ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, un izstrādā pozīciju par Eiropas Savienības politiskajām iniciatīvām finanšu tirgus politikas jomā.  

Finanšu ministrija koordinē valsts atbalsta programmu, kas pilnībā vai daļēji tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā, izstrādi un pilnveidošanu, un kuras īsteno AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”.

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ir emitenti, ieguldītāji, kredītiestādes, apdrošinātāji, apdrošināšanas starpnieki, pārapdrošinātāji, pārapdrošināšanas starpnieki, privātie pensiju fondi, regulētā tirgus organizētāji, depozitāriji, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, ārējās kredītu novērtējuma institūcijas (reitingu aģentūras), alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes.