LATVIJĀ

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
Latvijas Banka
NASDAQ OMX Riga un Latvijas Centrālais depozitārijs

 

ES UN STARPTAUTISKĀS SAITES

Eiropas Komisija
Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komiteja
Eiropas Grāmatvežu federācija
Starptautiskais neatkarīgu revīzijas regulatoru forums
Sabiedrības interešu uzraudzības padome
Starptautiskā grāmatvežu federācija
Starptautisko revīzijas un apliecinājuma standartu padome

 

CITAS NODERĪGAS SAITES (ES normatīvo aktu meklētājs)

Eiropas Savienības tiesību akti
Eiropas Kopienas Tiesas judikatūra

 

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU REVIDENTU UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS (kompetentās iestādes)

Apvienotā Karaliste

Austrija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Francija

Grieķija

Igaunija

Īrija

Itālija

Kipra

Luksemburga

Lietuva

Malta

Nīderlande

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovākija

Slovēnija

Somija

Spānija

Ungārija

Vācija

Zviedrija

 

CITAS EIROPAS VALSTIS

Norvēģija

Šveice