Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 30. decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (2012/21/ES), 9.pantā noteikto un Komisijas paziņojuma – Eiropas Savienības nostādnes par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011), 62.punktā noteikto, reizi divos gados dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai sagatavoto pārskatu par sniegto atbalstu pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 

Informācija par Latvijas iesniegto informāciju kopā ar citu dalībvalstu pārskatiem pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.

Aktuālais pārskats pieejams arī šeit: VTNP ziņojums 2020. un 2021.

Nākamais pārskats tiks sagatavots 2024. gadā par 2022. un 2023. gadu.

Papildus informāciju par VTNP lūdzam skatīt šeit