IOTA dibināja 1996.gadā decembrī 7 dalībvalstis, tajā skaitā Latvija. IOTA sekretariāts uzsāka savu darbu 1997.gada 1.martā. Tās sastāvā ietilpst 44 pilntiesīgas dalībvalstis. IOTA ir bezpeļņas starpvaldību organizācija, kas saviem biedriem nodrošina platformu pieredzes un prakses apmaiņai par svarīgiem jautājumiem un pašreizējām norisēm attiecībā uz nodokļu administrēšanas praktiskajiem aspektiem. IOTA ir attīstījusi sadarbību ar dažādām starptautiskām organizācijām, kas visā pasaulē sniedz tehnisko palīdzību nodokļu administrācijām. Ar CIAT, Eiropas Komisiju un OECD ir parakstīti saprašanās memorandi.

IOTA struktūru veido ģenerālā asambleja, izpildpadome, iekšējie auditori, sekretariātrs un dalībvalstu kontaktpersonas.

Katru gadu Latvija veic dalības maksas iemaksu saskaņā ar IOTA padomes lēmumā noteikto. 2020.gadā Latvija veica IOTA dalības iemaksu EUR 14 300 apmērā par laika posmu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.