Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Finanšu ministriju pārstāvji ir vienojušies par ziņojumu par Baltijas segto obligāciju tiesisko un regulatīvo ietvaru (turpmāk-ziņojums). Ziņojums atspoguļo Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Finanšu ministriju ekspertu viedokli.

Ziņojumu sagatavoja Sorainen un Richard Kemmish Consulting Limited konsultāciju biroji, saskaņā ar līgumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku. Ziņojums ir balstīts uz starpziņojumu, kas tika nodots publiskai konsultācijai ar institūcijām un finanšu tirgus dalībniekiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā no 2019.gada 13.marta līdz 2019.gada 3.aprīlim.

Gala ziņojuma dokuments:

Atruna:

Nekas šajā dokumentā neuzliek saistības Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdībām un neierobežo attiecīgo valdību lēmumus par Baltijas valstu segto obligāciju tiesiskā un regulatīvā ietvara izveidi.