Sēdes datums

Darba kārtība

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 22.februāra sēdes darba kārtība Nr.3.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 13.februāra ārkārtas sēdes darba kārtība Nr.2

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 25.janvāra sēdes darba kārtība Nr.1.

Kopsavilkums 2023.gadā piešķirtajiem aizņēmumiem, galvojumiem