2022. gada 21. oktobrī notika Finanšu ministrijas organizēta konference “Attīstīta pārvaldība un iekšējais audits publiskajā sektorā” ar mērķi attīstīt efektīvu publisko sektoru un veicināt iekšējā audita pakalpojumu profesionalitāti un pievienoto vērtību.

Konference sniedza iespēju tās dalībniekiem – ministriju valsts sekretāriem, iestāžu vadītājiem, pašvaldību vadītājiem un viņu vietniekiem, vidējā līmeņa vadītājiem, iekšējiem auditoriem un citiem interesentiem no valsts pārvaldes institūcijām, valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldībām un privātā sektora pilnveidot kompetences ar labu pārvaldību, risku vadību, iekšējo kontroli un iekšējo auditu saistītās tēmās.

Konferences veiksmīgai organizēšanai atbalstu sniedza Finanšu ministrijas sadarbības partneri – Eiropas Komisijas DG REFORM, Austrijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības aģentūra, Austrijas Iekšējo auditoru institūts un nozaru ministrijas, kā arī Latvijas Iekšējo auditoru institūts.

Konference tika finansēta no Latvijas valsts budžeta un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Efektīvas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita turpmāka attīstība Latvijas Republikā”. 

Konferences programma:

  • Konferences atklāšana