Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par Brexit procesu un noteikumiem. 

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) plānota AK izstāšanās no ES.

Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu, spēkā stāsies Izstāšanās līgums, kas nodrošinās regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un radīs pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu.

Pārejas periods paredzēts līdz 2020. gada 31. decembrim, un šajā laikā uz AK attiecas ES juridiskās saistības un tiesiskais ietvars (t.s. acquis communautaire), taču AK vairs nepiedalās ES institūciju darbā un lēmumu pieņemšanā.

Brexit process un tā sekas nākotnē iedalāms divos pamata posmos:

  1. AK izstāšanās no ES, kuras rezultātā AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES;
  2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

Plašāk par Brexit Ārlietu ministrijas interneta vietnē.

 

Turpmāk šajā sadaļā publicēsim aktuālo informāciju saistībā ar gaidāmajām pārmaiņām Finanšu ministrijas kompetencē esošajās jomās.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis

Akcīzes nodoklis

Muitas lietu joma

 

Starptautiskās normas

Tāpat atzīmējam, ka pēc BREXIT kā tiesisks pamats sadarbībai paliks spēkā Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem un tās 1996.gada 8.maijā parakstītās papildu vienošanās notas (stājusies spēkā piemērošanai 01.01.1997) un OECD daudzpusējā konvencija par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā.