Par nodokļu atvieglojumu var uzskatīt jebkuras novirzes no attiecīgās valsts likumos noteiktā vispārējā nodokļu režīma, kas kādam nodokļu maksātājam vai maksātāju grupai paredz nodokļa sloga samazinājumu vai izdevīgāku nodokļa nomaksas kārtību, vadoties pēc kritērija, ka nodokļu maksātājs vai to grupa atbilst nodokļu likumā noteiktai pazīmei (ienākumu apmērs, ģimenes stāvoklis, saimnieciskās darbības veids, reģions u.tml.).

Latvijā šobrīd tiek piemēroti aptuveni 319 dažādi nodokļu atvieglojumi. Pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem 2021. gadā kopējie valsts negūtie ienākumi piemēroto nodokļu atvieglojumu rezultātā bija aptuvenu 2,9 miljardi euro, kas ir 8,6% no IKP un aptuveni ¼ daļa no analizēto nodokļu kopējiem ieņēmumiem. 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, kopējais nodokļu atvieglojumu apmērs ir palielinājies par 19,9%.