Elektroenerģijas nodoklis Latvijā tika ieviests 2007.gada 1.janvārī, atbilstoši Eiropas Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvā 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai un Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju noteiktajām prasībām.

Latvijā elektroenerģiju apliek ar elektroenerģijas nodokli saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likumu.