Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) ir viens no tiešajiem nodokļiem, ar Eiropas Savienības un citu organizāciju tiesību aktiem nodokļa piemērošanas kārtība ir saskaņota (harmonizēta) tikai atsevišķos specifiskos jautājumos.

Saskaņā ar 2018.gada 1.janvārī ieviesto nodokļa modeli UIN maksāšana tiek atlikta līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citādā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina uzņēmuma turpmāku attīstību.