Latvija par ERAB dalībvalsti kļuva 1992.gadā. Saskaņā ar valdības rīkojumu Latvijas Republikas pilnvarnieks ERAB ir finanšu ministrs un pilnvarnieka vietnieka funkcijas pilda ekonomikas ministrs. ERAB pilnvarnieki tiek sasaukti vienreiz gadā uz bankas gada sanāksmi. Laikā starp gada sanāksmēm pilnvarnieki balso atbilstoši ERAB statūtos noteiktajai balsošanas procedūrai.

2000.gada maijā ERAB gadskārtējā pilnvarnieku sanāksme notika Rīgā.

2013.-2014.gadā par pilnvarnieku valdes priekšsēdētāja vietnieku iecelts Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks.
 

Latvijas loma lēmumu pieņemšanas procesā

Latvijas intereses ERAB 23 locekļu Izpilddirektoru valdē pārstāv Somijas, Norvēģijas un Latvijas kopīgi ievēlēts pārstāvis un viņa vietnieks. Tātad Latvija ir vienā valstu grupā ar Somiju un Norvēģiju (valstīm piederošas kapitāla daļas- 0,1%, 1,26%, 1,26% attiecīgi). No 2012.gada 1.jūnija mūsu valstu grupas intereses ERAB Izpilddirektoru valdē pārstāv Norvēģijas pārstāvis Ole Hovland. Latvijas intereses birojā pārstāv direktora padomnieks.

 

ERAB projekti Latvijā

Līdz 2013. gada 1.oktobrim ERAB ir nodrošinājusi līdzfinansējumu 75 Latvijas projektiem, kuru kopējā vērtība ir  2 miljardi. EUR. No tās ERAB finansējums veido 548 milj. EUR. Banka šobrīd Latvijā darbojas finanšu un infrastruktūras sektoros. Pasākumi mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai tiek iekļauti finanšu sektorā. ERAB šobrīd Latvijā investējis A/S Citadele Bankas pamatkapitālā (71.6milj.EUR), kā arī projektā, kura laikā veikta A/S  „Latvenergo” Rīgas otrās termoelektrocentrāles (TEC-2) otrā energobloka rekonstrukcija.  (85 milj. EUR)

Par ERAB darbību Latvijā

ERAB aktivitātes Latvijā koordinē ERAB Baltijas birojs, kas atrodas Viļņā, Lietuvā (Šeimyniškiu 1A, LT-2600 Vilnius, Tel: +370 52 638480,  Fax:+370 52 638481)