Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumu Nr.319 “Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju”, spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim).

Koncepcijas mērķis bija izveidot vienotu, efektīvu un pārskatāmu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānismu, kā arī virzīties uz valsts nekustamo īpašumu centralizētas pārvaldīšanas modeli, tādējādi atbrīvojot valsts pārvaldes iestādes no tām neraksturīgu funkciju veikšanas. To īstenojot, atbilstoši koncepcijas apstiprinātajam risinājuma variantam un Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumam Nr.319 “Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm tika noteikts pienākums patstāvīgi risināt to lietošanā, valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanu un to rīcībā esošos valsts nekustamos īpašumus pakāpeniski nodot Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā, un atsevišķos gadījumos organizēt to pārvaldīšanu pēc nozaru principa, nododot valsts nekustamos īpašumus citu specializēto kapitālsabiedrību vai valsts pārvaldes iestāžu pārvaldīšanā.

Valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas plāns 2024.-2026.gadam (projekts)

Pēc Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas termiņa beigām Finanšu ministrija veica tās gala ietekmes izvērtējumu, kā arī norisinājās darbs pie jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrādes (plašāka informācija par izstrādes procesā esošo attīstības plānošanas dokumentu pieejama Vienotajā tiesību aktu portālā).

Valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas plāna 2024.-2026.gadam  mērķis  ir nodrošināt vienotu, efektīvu un pārskatāmu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas mehānismu, attiecīgi tajā paredzēts noteikt tālāk veicamos pasākumus valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas jomā.