Ēnu ekonomikas ierobežošana ir viena no valdības prioritātēm, kuras īstenošanai tiek veikti pasākumi uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai, uzlabojot tiesisko regulējumu, veidojot stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, samazinot administratīvo slogu, korupciju, vienlaikus pilnveidojot valsts pārvaldes darba efektivitāti. Tādā veidā tiek radīti priekšnosacījumi investīciju piesaistei tautsaimniecības nozaru attīstībai un ekonomiski aktīvu uzņēmumu skaita palielināšanai. Turklāt ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumi veicina nodokļu ieņēmumu palielinājumu valsts budžetā un būtiski ietekmē visu Latvijas iedzīvotāju labklājību un sociālo nodrošinājumu.

Efektīva ēnu ekonomikas ierobežošana ir ilgtermiņā koordinēti, kompleksi veicami vairāku valsts iestāžu pasākumi, un to īstenošanai visām tautsaimniecības nozaru ministrijām ir jāturpina konstruktīvs dialogs ar nozaru organizācijām, iesaistītajām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Ja Jums ir ierosinājumi, kā kopīgiem spēkiem veidot stabilāku un ilgtspējīgu Latvijas ekonomiku, priekšlikumus ēnu ekonomikas mazināšanai lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi