Fiskālā politika ir principu un lēmumu kopums, kas nosaka valsts funkcijas ienākumu un izdevumu pārdalē. Fiskālās politikas īstenošanā tiek ievērots taupības, uzkrājumu veidošanas, pretcikliskas fiskālās politikas, stabilitātes, ilgtspējīgas fiskālās politikas, paaudžu savstarpējas atbildības, atklātuma un solidaritātes princips atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam.

Fiskālo politiku raksturo Stabilitātes programma un likums par vidēja termiņa budžeta ietvaru trim gadiem. Latvijas Stabilitātes programma, kas ietver makroekonomisko rādītāju prognozes, fiskālās prognozes un vispārējās valdības budžeta bilances mērķus, ir viens no elementiem ikgadējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas ciklā. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību vidēja termiņa valsts budžeta plānošana ir process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi vidējam termiņam un nodrošināta šo resursu izlietošana atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm. Vidēja termiņa budžeta plānošana paredz noteikt valsts budžeta likumu vienam gadam un maksimāli pieļaujamo izdevumu kopapjomu turpmākajiem diviem gadiem.