Latvijas Republikas tiesību akti

AFCOS dokumenti

AFCOS darbības stratēģija

AFCOS izstrādātais un 29.05.2020. ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.26 apstiprinātais plāns “ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022.gadam” (turpmāk – stratēģija) ir paredzēts kā vienojošs dokuments krāpšanas apkarošanai un ES finanšu interešu aizsardzībai[1]. Stratēģija aptver gan ES finanšu līdzekļu ieņēmumu, gan izdevumu daļu, kā arī ES fondu un citus ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus.

Ar stratēģiju ir iespējams iepazīties šeit.

AFCOS darbības stratēģijas mērķis ir definēt kopējos sadarbības pamatvirzienus, mērķus un uzdevumus starp kompetentajām iestādēm krāpšanas novēršanai un apkarošanai, kā arī stiprināt sadarbības modeli ES finanšu interešu aizsardzībai, lai stiprinātu un formalizētu sadarbību starp Latvijas kompetentajām iestādēm un OLAF.

 

AFCOS sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru (EPPO) ir sagatavojuši informatīvu materiālu ar praktiskiem norādījumiem ES fondu administrējošām iestādēm, lai sagatavotu kvalitatīvu informāciju EPPO izmeklēšanas darbību izvērtēšanai un uzsākšanai. Aicinām ES fondu administrējošās iestādes ņemt vērā šo dokumentu, aktualizējot savas iekšējās procedūras.

Rīcības virzieni

attēls

Rīcības virzieni aptver visus krāpšanas apkarošanas ciklus:

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES, EURATOM) 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kas atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1073/1999 un (EUROTAM) Nr. 1074/1999 2.panta 1) punkts