Ziemeļu Investīciju banka (ZIB, banka) ir izveidota ar mērķi veicināt un attīstīt sadarbību starp ziemeļvalstīm, nodrošinot tādu investīciju projektu finansēšanu, kuri atbilst kopējām ziemeļvalstu interesēm.

2004.gada 11.februārī trīs Baltijas valstis un tā laika Ziemeļu Investīciju bankas dalībvalstis Dānija, Somija, Islande, Norvēģija un Zviedrija parakstīja līgumu, kas noteica, ka ar 2005.gada 1.janvāri Igaunija, Latvija un Lietuva kļūst par pilntiesīgām ZIB dalībvalstīm.

Saskaņā ar ZIB Statūtu 3.pantu Latvijas daļa bankā (parakstītais kapitāls) veido EUR 82.07 milj. Parakstītais kapitāls sadalās apmaksājamajā kapitālā un pieprasījuma kapitālā. Apmaksājamais kapitāls ir EUR 4.4 milj. no Latvijas kopējās kapitāla daļas. Šī kapitāla daļa tika iemaksāta bankā. Pieprasījuma kapitāls paliek neiemaksāts, līdz banka to pieprasa. Līdz šim brīdim nevienai dalībvalstij nav bijis jāapmaksā pieprasījuma kapitāls.

Papildu informācija