Nordic Investment Bank

Ziemeļu Investīciju banka (NIB) ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starptautiskā finanšu institūcija, kuras mērķis ir panākt ilgtspējīgu Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona attīstību. NIB misija ir finansēt projektus, kas uzlabo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu produktivitāti un sniedz ieguldījumuvides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā

NIB nodrošina, ilgtermiņa finansējumu klientiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā uz konkurētspējīgiem tirgus noteikumiem, lai papildinātu komerciālo kreditēšanu. NIB produkti ietver korporatīvos un valsts aizdevumus, aizdevumus pašvaldībām, aizdevumus publiskā un privātā sektora partnerībām, aizdevumu programmas, ieguldījumus zaļajās obligācijās, projektu un strukturālos finansējumus un aizdevumus ārpus NIB dalībvalstīm.

 

Dibināta

NIB tika izveidota 1975. gada 4. decembrī ar starpvaldību līgumu starp Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju. 2005. gada 1. janvārī Igaunija, Latvija un Lietuva kļuva par bankas dalībniecēm.

Galvenā mītne

Helsinki, Somija

Dalībnieki

8 Ziemeļu un Baltijas valstis

Pilnvarnieku valde

8 pilnvarnieki, katrs pārstāv vienu dalībvalsti.

NIB Pilnvarnieku valde ir augstākā lēmējinstitūcija un cita starpā atbild par jautājumiem, kas saistīti ar NIB nolīgumiem, statūtiem un parakstīto kapitālu. Pilnvarnieku valde apstiprina arī Direktoru valdes gada pārskatu un revidētos Bankas finanšu pārskatus.

Latvijas pārstāvis: pilnvarnieks – finanšu ministrs.

Direktoru valde

8 direktori, katrs pārstāv vienu dalībvalsti, un 8 direktoru vietnieki.

Direktoru valde pieņem lēmumus jautājumos, kas saistīti ar aizdevumiem, aizņēmumiem un administratīviem jautājumiem. Tā apstiprina NIB prezidenta piedāvātās finanšu operācijas un var deleģēt savas pilnvaras NIB prezidentam, ciktāl to uzskata par vajadzīgu.

Latvijas pārstāvji: direktors –  Finanšu ministrijas pārstāvis, direktora vietnieks – Valsts kases pārstāvis.

Prezidents

Prezidentu amatā apstiprina Pilnvarnieku valde uz piecu gadu termiņu.

Prezidents ir atbildīgs par bankas operatīvo darbību veikšanu. Prezidentam darbā palīdz Izpildu komiteja, Aktīvu un saistību komiteja, Mandātu, kredītu un atbilstības komiteja, Kases operāciju komiteja un Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju komiteja.

Vadība un darbinieki

NIB strādā vairāk kā 200 darbinieku. Baltijas valstu reģionālais birojs atrodas Rīgā, "Citadeles" biznesa centrā.

Latvijas ieguldījumi

Kapitāla daļas: 1,34 %

Apmaksātais kapitāls: EUR 11 298 781,99

Pieprasāmais kapitāls: EUR 111 830 807,21

Latvijas saņemtā palīdzība

NIB kopš 1995.gada ir nodrošinājis līdzfinansējumu 120 projektiem Latvijā EUR 1,5 miljardu apmērāNozīmīgākie sektori:infrastruktūra, enerģētika, transports, u.c.

NIB internetā

Tīmekļa vietne

Twitter

Flickr

LinkedIn