Publisko iepirkumu likums

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu”

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu”

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.182 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.184 “Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par Eiropas Komisijai iesniedzamo prasību”

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”

 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembrī noteikumi Nr.927 “Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”

Ministru kabineta 2011.gada 6.decembrī noteikumi Nr.937 “Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”