Atbalsta formas

EIB piedāvā samērā plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Līdz ar to arī Bankas piedāvātie aizņemšanas nosacījumi ir lielā mērā atkarīgi no projekta kategorijas:

  • mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana ar komercbanku līdzfinansējumu;
  • riska kapitāls uzņēmējdarbības uzsākšanai;
  • individuālie aizdevumi investīciju projektiem publiskajā un privātajā sektorā;
  • speciālās atbalsta shēmas atsevišķo nozaru/kategoriju projektiem. 

Atbalstītie projekti

Laika periodā no 1992. līdz 2014. gadam EIB Latvijai ir apstiprinājusi projektus kopumā par EUR 2.076 mljrd. To vidū minami vairāki transporta projekti, piemēram, Rīgas Starptautiskās lidostas, Ventspils ostas un Austrumu - Rietumu dzelzceļa līnijas modernizācija, kā arī prioritārās Via Baltica ceļa daļas izveide. Turklāt EIB ir finansējusi vairākus enerģētikas un vides projektus, piemēram, Rīgas ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, Daugavas hidroelektrostaciju un pašvaldību un vides infrastruktūras modernizāciju un atjaunošanu, kā arī projektus, kas saistīti ar elektroenerģijas ražošanu un sadali. Telekomunikāciju nozarē EIB ir finansējusi fiksēto līniju tīkla digitalizāciju un paplašināšanu un optisko šķiedru sakaru līniju tīkla attīstību.

EIB globālo aizdevumu ietvaros ir apstiprinājusi vairākas kredītlīnijas mazāka apjoma projektu finansēšanai, t.sk. kredītlīnijas Latvijas komercbankām a/s "Dnb Nord Banka", a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka", a/s „Danske banka” un a/s „Unicredit Bank” mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanai. 2009. gadā līdzīgiem mērķiem tika piešķirtas jaunas, valsts garantētas kredītlīnijas a/s „Latvijas Hipotēku un Zemes bankai” un a/s „Parex bankai”, katra EUR 100 milj. apmērā.

2009. gadā EIB apstiprināja EUR 750 milj. aizdevumu Latvijai ES Struktūrfondu atbalstīto projektu līdzfinansēšanai. Šī aizdevuma ietvaros tiek finansēti investīciju projekti, kuri kā prioritāri ir noteikti Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007.-2013.gada periodam  un nacionālajās darbības programmās.