Eiropas Komisija līdz šim nav pieņēmusi nevienu līdzekļu atgūšanas lēmumu attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem Latvijā, ar kuru atbalsts saimnieciskās darbības veicējam būtu atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar ES iekšējo tirgu.

Ja šādu lēmumu Eiropas Komisija pieņemtu, par to tiktu informēts gan šāda atbalsta sniedzējs, gan saņēmējs, gan arī informācija ievietota šajā mājaslapas sadaļā.