Padomes priekšsēdētājs 
Andrejs Ponomarjovs – Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” pārstāvis, SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” valdes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Glāzere – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību daļas galvenā metodikas eksperte

Padomes locekļi
Lilita Beķere – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, SIA “Numeri” valdes locekle
Ingars Eriņš – Rīgas Tehniskās universitātes finanšu prorektors
Aija Kļavinska – Ārvalstu investoru padomes Latvijā nodokļu darba grupas vadītāja
Kristīne Greitāne – Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore
Aija Punāne – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve, zvērināta revidente
Dace Šodnaka – Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktores vietniece, Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vadītāja
Ņina Vasiļevska – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle