Padomes priekšsēdētājs 
Andrejs Ponomarjovs – Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” pārstāvis, SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” valdes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Glāzere – Latvijas Bankas Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvaldes Prudenciālā regulējuma un metodoloģijas daļas galvenā metodikas eksperte

Padomes locekļi

Kristīne Andersone - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve, zvērināta revidente

Lilita Beķere – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, SIA “Numeri” valdes locekle

Ilze Berga - Ārvalstu investoru padomes Latvijā Nodokļu administrēšanas apakšgrupas vadītāja

Ingars Eriņš – Rīgas Tehniskās universitātes finanšu prorektors

Kristīne Greitāne – Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore

Ilmārs Šņucins – Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos

Ņina Vasiļevska – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle”.