Padomes priekšsēdētājs 
Andrejs Ponomarjovs – Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” pārstāvis, SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” valdes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Glāzere – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējuma un politikas daļas galvenā metodikas eksperte

Padomes locekļi
Lilita Beķere – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, SIA “Numeri” valdes locekle
Ingars Eriņš – Rīgas Tehniskās universitātes finanšu prorektors
Vita Sakne – Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāve
Kristīne Greitāne – Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore
Aija Punāne – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve, zvērināta revidente
Ilmārs Šņucins – Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
Ņina Vasiļevska – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle