Azartspēļu un izložu nodokli un nodevu piemēro noteiktas jomas, t.i., azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomas, subjektiem. Azartspēļu un izložu nodokli maksā kapitālsabiedrība, kas likumā noteiktajā kārtībā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) izložu organizēšanai vai nepieciešamās licences attiecīgo azartspēļu organizēšanai.