Laika periodā no 2007. līdz 2014. gadam EIB Latvijai ir apstiprinājusi projektus kopumā par EUR 258.3 milj.:

  • 2010. gada 17. jūnijā apstiprināts projekts – VAS „Latvijas Dzelzceļš” – EUR 21 milj. dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanai. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 108 milj. un šī projekta finansēšanai tika piesaistīti arī Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības fondu līdzekļi;
  • 2009. gada 17. aprīlī apstiprināts projekts – VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” – EUR 100 milj. mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanai;

  • 2008. gada 20. oktobrī apstiprināts projekts – A/S „Latvenergo” – EUR 50 milj. elektrotīklu rekonstrukcijai un infrastruktūras modernizācijai.