Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas veido:

  • izložu un azartspēļu politiku;
  • preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas politiku.

Izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas politikas mērķis ir sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzība, veicinot godīgu konkurenci un atbildīgas spēles organizēšanu.

Azartspēļu organizēšana 

Latvijā ir atļauts organizēt šādas azartspēles – spēļu automātu spēles, ruleti (cilindrisko spēli), kāršu spēles, kauliņu spēles; derības, totalizatoru, bingo un veiksmes spēles pa tālruni.

Azartspēļu organizēšanas vietas ir kazino, spēļu zāles, bingo zāles un totalizatora un derību dalības likmju pieņemšanas vieta.

 

Interaktīvo azartspēļu organizēšana 

Latvijā ir atļauts organizēt interaktīvās azartspēles - spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības un veiksmes spēles pa tālruni, kā arī ir atļauts pieņemt likmes totalizatoram vai derībām.

Latvijā azartspēļu organizētājs ir Latvijā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro.

 

Izložu organizēšana 

Latvijā ir atļauts organizēt naudas un mantas izlozes, skaitļu izlozes, momentloterijas, valsts mēroga izlozes, vietēja mēroga izlozes un vietēja mēroga vienreizējas izlozes.

Valsts mēroga izlozes un interaktīvās izlozes organizē kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas – valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”.

Vietēja mēroga izlozes organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro.

Biedrībām, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējās izlozes, ja šīs izlozes notiek publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu, māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem.

 

Interaktīvo izložu organizēšana 

Latvijā ir atļauts organizēt interaktīvās izlozes. Par interaktīvo izložu (naudas, mantu, skaitļu izložu un momentloteriju) organizēšanu uzskatāma tādu valsts mēroga izložu organizēšana, kurās to dalībnieki visas dalībai šajās izlozēs nepieciešamās darbības veic tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību un izlozes laimestus nosaka īpaša programma.

Latvijā interaktīvo izložu organizēšana ir atļauta valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Loto", interaktīvo izložu organizēšanas vieta ir "Latvijas Loto" mājaslapa.

 

Azartspēļu pakalpojumu sniegšana

Azartspēļu pakalpojumu sniedzējs ir komersants, kas Latvijas Republikas teritorijā rada, uztur vai no tās teritorijas sniedz iepriekšminēto pakalpojumu, t.i.  azartspēļu organizēšanai nepieciešamā satura radīšanu, uzturēšanu, piekļuves nodrošināšanu vai tiešsaistes raidīšanu, izņemot gadījumu, kad azartspēļu pakalpojumu sniegšana ir Latvijā licencēta azartspēļu organizētāja organizētās azartspēles sastāvdaļa.

 

Preču un pakalpojumu loterija

Preču loterija ir spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet, nemaksājot dalības maksu, veic loterijas noteikumos paredzētās darbības.

Pakalpojumu loterija ir spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet, nemaksājot dalības maksu, veic loterijas noteikumos paredzētās darbības.

Latvijā loterijas organizētājs var būt gan komersants, kas ražo preces, izplata, pārdod vai sniedz pakalpojumus, gan  persona, kurai iepriekšminētais komersants, ir deleģējis tiesības organizēt loteriju.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Azartspēļu organizēšanai, interaktīvo azartspēļu organizēšanai, izložu organizēšanai, interaktīvo izložu organizēšanai un azartspēļu pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams  saņemt attiecīgu licenci vai  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Lai organizētu preču vai pakalpojumu loteriju, komersantam, kas ražo preces, izplata, pārdod vai sniedz pakalpojumus, vai loterijas organizētājam ir jāsaņem loterijas atļauja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Latvijā kontroli un uzraudzību par normatīvā regulējuma ievērošanu veic  Finanšu ministrijas padotības iestāde – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Normatīvā regulējuma izstrādātāji – Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departaments.

 

Tiesību akti izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas politikas jomā

1. Azartspēļu un izložu likums

2. Preču un pakalpojumu loteriju likums