Institucionālo sektoru klasifikācijas terminu skaidrojums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra (prot. Nr.66 70.§) noteikumu Nr.1456 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju" 8. punktam - Finanšu ministrija savā tīmekļa vietnē publicē klasifikācijas terminu skaidrojumu. Skaidrojums sniedz vispārīgu priekšstatu par terminu būtību, tomēr, lai precīzāk gūtu skaidrojumu un nosacījumu izpratni, iesakām skatīt 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā 2.nodaļu „Vienības un vienību grupējumi”, kā arī citas saistītās nodaļas.

Atbilstoši minēto noteikumu 7. punktam Centrālā statistikas pārvaldes sagatavotie rezidentu sektoros S120000 "Finanšu sabiedrības", S130000 "Vispārējā valdība" un S150000 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas" iekļauto institucionālo vienību saraksti ir pieejami šeit.

Jautājumu gadījumā rakstiet: fiskalie.dati@fm.gov.lv