Pašvaldību finanšu izlīdzināšana 2024.gads

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 43 552 539 euro apmērā, tajā skaitā:

  1. pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 35 921 931 euro apmērā;
  2. pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 8748 euro), kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, 603 612 euro apmērā.
  3. budžeta dotāciju 7 026 996 euro apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, piešķiršanai pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 procentiem no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem, nodrošinot šīs starpības samazināšanu par 30 procentiem.