Baltijas valstu nodokļu salīdzinājums

Nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumu novērtējums par 2021. gadu
Pielikums
Prezentācija

Pievienotās vērtības nodoklis

Akcīzes nodoklis

 Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Uzņēmumu ienākumu nodoklis

Finanšu stabilitātes nodeva

Pasaules Bankas (PB) ziņojums: Latvijas nodokļu sistēmas izvērtējums