Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018. – 2021. gadam īstenošanas (ex-post) novērtējums

Pasaules Bankas (PB) ziņojuma PROJEKTS: Latvijas nodokļu sistēmas izvērtējums

Akcīzes nodoklis

  Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

   Pievienotās vērtības nodoklis

    Uzņēmumu ienākumu nodoklis

     Finanšu stabilitātes nodeva