Baltijas valstu nodokļu salīdzinājums

Nodokļu atvieglojumi

Pievienotās vērtības nodoklis

Akcīzes nodoklis

 Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Uzņēmumu ienākumu nodoklis

Finanšu stabilitātes nodeva

Pasaules Bankas (PB) ziņojums: Latvijas nodokļu sistēmas izvērtējums