Latvijas Republika iestājās Eiropas Padomes Attīstības bankā 1998.gada 15.jūnijā. Stājoties bankā, tika paredzēts, ka Latvija iemaksās EUR 366 tūkst. četros vienādos maksājumos četru gadu laikā EPAB apmaksātajā kapitālā un EUR 219 tūkst. EPAB rezervēs, kas kopā sastāda EUR 585 tūkst. 2001.gada novembrī Latvijas veica pēdējo maksājumu EUR 146 tūkst. apmērā. Šobrīd Latvijai saistoši ir ikgadējie maksājumi Bankas budžetā aptuveni EUR 3 tūkst. apmērā, kas katru gadu nedaudz mainās atkarībā no apstiprinātā bankas kārtējā gada budžeta.

2000.gada janvārī EPAB piedāvāja Latvijas Republikai piedalīties bankas piektajā pamatkapitāla palielinājumā. 2000.gada 28.septembrī Saeima ratificēja Eiropas Padomes Attīstības bankas līgumu, un 2001.gada 7.februārī Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 78 "Par Latvijas Republikas piedalīšanos Eiropas Padomes Attīstības bankas piektajā pamatkapitāla palielinājumā". Līdz ar to Latvijas valdība atbalstīja lēmumu piedalīties kapitāla palielinājumā. 2001.gada 16.februārī Latvija parakstījās uz papildus pieprasījuma apmaksātajiem sertifikātiem EUR 4 372 338 vērtībā. Tādēļ šobrīd Latvijai piederošais Bankas pamatkapitāls sastāda EUR 7 688 338, kas veido 0.233% no EPAB kopēja parakstītā kapitāla (EUR 3 249 milj.).

Latvijas Republikas pārstāvis bankas Pilnvarnieku padomē ir Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Eiropas Padomē. Latvijas pārstāvis Administratīvajā padomē ir Finanšu ministrijas pārstāvis.