Finanšu ministrija ir viena no labākajām darba vietām valsts pārvaldē, kurā strādā augsti kvalificēti darbinieki un mums rūp mūsu darbinieki.

Ministrija savā darbībā balstās uz šādām kopīgām vērtībām:

Sadarbība – mēs sadarbojamies, lai atrastu visām pusēm labāko risinājumu. Esam līdzvērtīgi partneri komandā. Cienām partneru viedokli un paskaidrojam savus lēmumus un rīcību;

Atbildība – mēs esam atbildīgi par veicamā darba kvalitāti un rezultātu. Lēmumus pieņemam konsekventi, pamatojoties uz faktiem. Mūsu lēmumi ir saprotami sabiedrībai;

Profesionalitāte – mēs esam līderi savā darbības jomā, ko novērtē gan Latvijas, gan ārvalstu profesionāļi. Mēs tiecamies pilnveidot savu kompetenci, lai efektīvāk izmantotu pieejamos resursus sabiedrības labā

Ministrijas darbinieki ir nozīmīgākais iestādes resurss, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus un nodrošinātu ministrijas stratēģijā noteikto darbības virzienu profesionālu attīstību.

 Darbā mūsu iestādē vēlamies pieņemt cilvēkus, kuriem ir:

  • motivācija strādāt valsts pārvaldē;
  • atbilstošas profesionālās zināšanas un pieredze;
  • kuri apzinās savu lomu un devumu ministrijai, pildot uzticētos pienākumus.

 

Kā kļūt par Finanšu ministrijas darbinieku?

Informāciju par visām vakancēm, kur meklējam darbiniekus,  publicējam ministrijas mājas lapā, kā arī uz ierēdņu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, padomes locekļu amatiem – Valsts nodarbinātības aģentūras vakanču portālā.

Ja vēlies strādāt Finanšu ministrijā, nepieciešams iesniegt pieteikumu saskaņā ar konkursa sludinājumā norādītajām prasībām, vislabāk - elektroniski nosūtot uz norādīto adresi:  pasts@fm.gov.lv.

Parasti lūdzam iesniegt šādus dokumentus un informāciju:

1. Pieteikuma vēstuli.  

Pieteikuma vēstulē norādi konkrētu struktūrvienību un amatu, uz kuru vēlies pretendēt, pastāsti par savu motivāciju, kas Tevi rosināja pieteikties konkursā, kā arī par savu iepriekšējo darba pieredzi, kas varētu būt noderīga amatā, uz kuru pretendē un kā Tava izglītība un darba pieredze atbilst konkursa prasībām.

Vēlams nesūtīt standarta pieteikuma vēstuli, jo pastāv iespēja, ka mēs nevarēsim gūt nepieciešamo informāciju, kāpēc tieši Tu esi labākais pretendents.

2. Curriculum Vitae

Iesakām izmantot 

3. Izglītību apliecinoša informācija.

Iegūto izglītību apliecina diploms, tāpēc lūdzam iesniegt tā kopiju.

Gadījumā, ja augstāko izglītību esi ieguvis ārvalstīs, nepieciešams pievienot Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskā informācijas centra lēmumu par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja vēlies, vari pievienot papildu informāciju (sertifikātu vai citu dokumentu kopijas), kas sniedz viedokli par Tavu kvalifikāciju.

Lai kļūtu par mūsu darbinieku, Tev būs jāiziet atlases process, kura laikā gūsim apstiprinājumu, ka esi atbilstošākais pretendents konkrētam amatam un, ka šis darbs Tevi interesēs un motivēs.

Atlases process:

Darba pieteikuma izteikšana

Darba pieteikumu izsakām pretendentam, kura profesionālās zināšanas un kompetences  ir visatbilstošākās konkursā izvirzītajām prasībām.

Atteikums

Mēs sazināmies ar visiem pretendentiem, neatkarīgi no tā vai konkrētajā brīdī varam vai nevaram piedāvāt darbu ministrijā, jo augstu vērtējam katru pieteikumu.

Mēs piedāvājam:

  • Darba vietu Rīgas centrā, profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu;
  • Drošu darba vidi, veselības apdrošināšanu.

Izaugsmes iespējas

Ja Tev būs motivācija un vēlme attīstīties profesionālā jomā, mēs dodam iespēju Tev veidot karjeru ministrijā:

  1. paplašināt savas profesionālās zināšanas ministrijas darbības jomās, kļūstot par augsti kvalificētu ekspertu;
  2. iegūt sadarbības pieredzi starptautiskā vidē un piedalīties ES institūciju darbā;
  3. iegūt pieredzi valsts pārvaldes darbā;
  4. virzīties uz dažāda līmeņa vadītāju vai vadītāju vietnieku amatiem.

Apmācības

Mēs atbalstām darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu un izaugsmes iespējas.

Darbinieka ikgadējās darbības novērtēšanas procesa laikā, vadītājs ar darbinieku vienojas par nepieciešamajām mācībām un, balstoties uz iestādes iespējām, tiek piedāvātas mācības.

Atlīdzības politika

Finanšu ministrijā, lai nodrošinātu caurspīdīgu un vienotu atlīdzības politiku, ir noteikti konkrēti principi un ar tiem vari iepazīties šeit

Ar Finanšu ministrijas darba sludinājumiem vari iepazīties ministrijas mājaslapā, sadaļā “Vakances”.

Piesakies darbam ministrijā! Mums rūp mūsu darbinieki!