Sēdes datums

Darba kārtība

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2.februāra sēdes darba kārtība Nr.3
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 20.janvāra sēdes darba kārtība Nr.2
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 5.janvāra sēdes darba kārtība Nr.1
Kopsavilkums par 2021.gadā piešķirtajām aizņēmumu atļaujām