Eiropas Investīciju banka (EIB, Banka) ir Eiropas Savienības (ES) finansēta institūcija, kuras darbība ir galvenokārt vērsta uz sabalansētas ekonomiskās attīstības un sociālās kohēzijas veicināšanu ES esošajās un topošajās dalībvalstīs. EIB izveidošana ir atrunāta Romas Līgumā 1958.gadā.

EIB akcionāri ir visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Tādēļ Latvija ir kļuvusi par EIB dalībvalsti 2004.gada 1.maijā, tai iestājoties Eiropas Savienībā. Katras valsts kapitāla daļu skaits tiek noteikts, ņemot vērā tās IKP īpatsvaru ES ekonomikā iestāšanās brīdī. Latvijas parakstītais kapitāls EIB ir EUR 214,8 milj., kas veido 0.093% no Bankas kopēja parakstīta kapitāla.

Ņemot vērā EIB kā ES institūcijas statusu, savā darbībā tā ievēro Eiropas Kopienas definētās prioritātes un nozaru politikas. Taču tajā pašā laikā EIB ir juridiski un finansiāli neatkarīga institūcija.

Šobrīd EIB piešķir aizdevumus, izmantojot iepriekš izsniegto aizdevumu rezultātā ģenerētos ieņēmumus, kas kopā ar bankas pašu fondiem (own funds), t.i. apmaksāto kapitālu un rezerves, veido EIB pašu resursus (own resources).

Darbībai ārpus ES EIB izmanto gan pašu resursu līdzekļus, gan arī atsevišķu reģionālā atbalsta programmu mandātu ietvaros ES kopējā budžeta līdzekļus. Papildus naudas resursu piesaistīšanai banka izmanto arī starptautiskajā kapitāla tirgū piedāvātās iespējas.

Īstenojot Eiropas Savienības ārējo politiku, Eiropas Investīciju banka aktīvi sadarbojas ar Āzijas, Karību un Klusā okeāna valstīm, kā arī ar t.s. Aizjūras teritorijām. Šī sadarbība tiek īstenota Investīciju programmu komitejas un Eiropas - Vidusjūras investīciju un partnerības programmas komitejas ietvaros.

 

Papildu informācija