Papildus ES fondu tehniskās palīdzības projektiem Finanšu ministrija īsteno vēl šādus tehniskās palīdzības projektus:

„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gada perioda projekts LV01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.-2017.gadam”’ 

Kopējās projekta izmaksas: EUR 1 474 000 (projekta ietvaros labuma saņēmēji ir  Finanšu ministrija, Valsts Kase un Iepirkumu uzraudzības birojs)

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta projektus:

  1. 2009. - 2014.gada perioda projekts LV01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.-2017.gadam”. Kopējais granta finansējums ir EUR 1 459 000 un tā saņēmēji ir  Finanšu ministrija, Valsts Kase un Iepirkumu uzraudzības birojs. Īstenošanā līdz 2018.gada 31.augustam.
  2. 2014.-2021.gada perioda projekts “Tehniskās palīdzības fonds 2018.-2025.gadam”. Kopējais granta finansējums ir EUR 1 531 500 un tā saņēmēji ir  Finanšu ministrija, Valsts Kase un Iepirkumu uzraudzības birojs.
  3. 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonds. Kopējais granta finansējums ir EUR 2 442 000 un tā saņēmēji ir programmu apsaimniekotāji vai aģentūras, citas institūcijas un privāto tiesību juridiskas personas atbilstoši Divpusējās sadarbības fonda komitejas lēmumam.